Algemene Informatie voor HLTC jeugdleden

Algemeen

HLTC is een echte familieclub, die met gevoel voor traditie meegaat met de tijd. HLTC heeft ongeveer 860 leden, waarvan 250 jeugdleden van 6 tot 18 jaar. De jeugdcommissie zet zich in voor de jeugdleden. Ons doel is dat ieder kind zich veilig en thuis voelt op de club, zodat het zich individueel kan ontwikkelen tot een niveau dat bij hem of haar past, vrienden maakt en zich betrokken voelt. De jeugdcommissie organiseert talloze activiteiten voor jeugdleden, zowel recreatief als competitief.

Aannamebeleid

Momenteel is er een wachtlijst voor nieuwe jeugdleden. Dit heeft te maken met het feit dat we ervoor willen zorgen dat alle jeugdleden lessen kunnen volgen en we een bepaald maximum aantal aan trainingsuren beschikbaar hebben op onze banen.

Heb je interesse om lid te worden, meld je dan aan bij onze ledenadministratie. Zodra je formulier binnen is, wordt je op de wachtlijst gezet. Aan het eind van het jaar, wanneer bekend is hoeveel leden er hun lidmaatschap hebben opgezegd, gaan we kijken welke nieuwe leden er aangenomen kunnen worden voor het nieuwe jaar. Hierbij gelden een aantal regels waarbij we de volgende volgorde hanteren:

  1. Mini’s (niet ouder dan 8 jaar) van eigen leden
  2. Jeugdleden van een andere vereniging die al veel tenniservaring hebben
  3. Mini’s van niet-leden
  4. Jeugdleden van eigen leden
  5. Jeugdleden van niet-leden

Tevens wordt er gestreefd naar een evenwichtige verdeling in de leeftijdsopbouw van de jeugdleden.

Activiteiten

Naast zomer- en wintertraining worden er voor de jeugd veel toernooien en activiteiten georganiseerd. Zoals in februari/maart het Chocomeltoernooi, in mei/juni het Vroege Vogels-toernooi en het Ouder-Kind familie-toernooi. Voor een aantal van deze activiteiten is het toegestaan een vriendje of vriendinnetje mee te nemen die geen lid is bij HLTC. Ook worden er ieder jaar in juni clubkampioenschappen georganiseerd voor de jeugdleden (en senioren).

Competitie / Worldtour

HLTC neemt als vereniging deel aan het Tenniskids programma van de KNLTB (zie www.tenniskids.nl).

Deze indeling is gekoppeld aan de kleuren Rood, Oranje en Groen van het Tenniskids programma. De kleuren staan voor de grootte van de banen en de soorten ballen waarmee de trainers werken. Nog te vaak wordt gedacht dat de grootte van de baan het niveau van het kind aangeeft. Dat is echter niet het geval. Deze aangepaste banen en ballen zijn juist gekoppeld aan de leeftijd van kinderen en daarmee aan de verschillende fasen die de kinderen doormaken en maken het spel voor de kinderen echt veel leuker!

Hieronder staat de leeftijdsindeling zoals die sinds 1 september 2013 geldt. Er wordt steeds gekeken naar de leeftijd die een speler in het betreffende kalenderjaar bereikt. Dus, in het kalenderjaar dat een speler 8 jaar wordt, kan hij/zij voor het eerst in Oranje spelen. Dit hoeft echter niet. Een speler hoeft pas verplicht door te schuiven van Rood naar Oranje in het kalenderjaar dat hij/zij 10 jaar wordt. Voor groen geldt dat kinderen daar voor het eerst in kunnen spelen in het kalenderjaar dat ze 10 jaar worden. Vanaf het kalenderjaar dat een speler 11 jaar wordt, is spelen in Geel toegestaan. Als een speler de genoemde leeftijden nog niet bereikt in het betreffende kalenderjaar is doorstromen naar een volgende kleur dus niet mogelijk.

Leeftijdstabel Jeugd

Voor de kinderen die spelen met de rode of oranje bal wordt de Worldtour georganiseerd. Tijdens de Worldtour spelen de jongste kinderen één zondag in de maand tegen andere kinderen van een tennisvereniging uit de buurt. Op deze manier komen ze voor het eerst in aanraking met het spelen van korte wedstrijden.

De reguliere competitie (in het voorjaar en najaar) voor de groene en gele bal wordt georganiseerd in samenwerking met de wedstrijdcommissie. Na de voorjaarscompetitie organiseert de jeugdcommissie nog een aantal Smile-middagen op woensdagmiddag. Kinderen kunnen dan uit school met tenniskleding en racket naar de club komen en worden dan ingedeeld voor wedstrijden met andere kinderen van gelijk niveau.