Vertrouwenspersoon

Iedereen die sport moet dat in een veilige omgeving kunnen doen. HLTC vindt het vanzelfsprekend er alles aan te doen zaken als ‘pesten’, discrimineren en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. Maar stel nu dat….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag toch plaatsvindt. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voorkomen. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij twee vertrouwenscontactpersonen hebben aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan binnen de vereniging aangenaam en veilig blijft. Je kunt bij de vertrouwenscontactpersonen terecht als iemand bij de tennisvereniging je een onprettig gevoel geeft. Als jij vindt dat die persoon je bijvoorbeeld pest, discrimineert of seksueel intimideert kun je dit aan een van de vertrouwenscontactpersonen vertellen.

De vertrouwenscontactpersoon behandelt klachten inhoudelijk niet zelf, maar wijst je de weg naar een goede oplossing. Hij of zij is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn op hulp te bieden. Van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven. De vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar  rapporteert deze vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur; of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaats gevomden.

Inmiddels hebben we als bestuur Carine Hoefnagels - van Cleeff en Maarten Meijer benoemd. Carine is bereikbaar via het mailadres carine@mediation.nl en telefoonnummer 06 - 41328298. Maarten is bereikbaar via het mailadres meijer@mvadvocaten.nl en telefoonnummer 023-5347156. Hier onder stellen zij zich voor.

 

Ik ben Carine Hoefnagels- van Cleeff, ik sport mijn hele leven al graag en tennis inmiddels zo'n 10 jaar met veel plezier op HLTC. Ook mijn 3 dochters en man tennissen op HLTC. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als mediator, trainer en extern vertrouwenspersoon voor diverse organisaties. Een sportief en veilig sportklimaat is een voorwaarde om met veel plezier samen te kunnen sporten. Als lid van de vertrouwenscommissie ben ik er voor de leden en help ik HLTC graag dit doel te waarborgen.

Ik ben Maarten Meijer, sinds 1989 advocaat in Haarlem, en al vele jaren lid van HLTC. In het verre verleden heb ik deel uitgemaakt van de Kascommissie. Helaas heb ik de laatste tijd vanwege blessures niet kunnen tennissen. Vanwege mijn werk heb ik veel te maken met de persoonlijke levenssfeer van mensen, daarom spreekt de functie van vertrouwenscontactpersoon binnen de club mij aan. Ik vind het van groot belang dat er altijd een luisterend oor voor de leden aanwezig is binnen onze  mooie club. Ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

 Het bestuur

Algemene Informatie Competitie Overzicht