Smashcourt banen

HLTC heeft de beschikking over 6 SmashCourt banen.

Hoe houden we de SmashCourt banen in conditie?

Voor de conditie van onze banen is goed onderhoud belangrijk. De keramische korrel dient op alle tennisbanen na elke wedstrijd gelijkmatig verdeeld te worden. U wordt daarom gevraagd na elke partij te slepen. Te beginnen vanaf het punt waar het sleepnet hangt. Vervolgens naast het speelveld tot ter hoogte van het net, dan langs het net tot aan de buitenkant van de baan, dus niet alleen tot en met de z.g. "tramrails". Vanuit dit punt terug tot aan het hek, vervolgens in steeds kleinere cirkels slepen totdat de hele baan gesleept is. Als het goed is kom je ongeveer één meter voor de baseline uit. Zie het plaatje. Daarna sleepnet even uitschudden en terughangen op de hiervoor bestemde haak. Bijzonder veel aandacht vergt SmashCourt buiten de lijnen omdat daar het risico voor mos/algengroei het grootst is. Slepen is dus ook buiten de lijnen vereist!


Tijdens regen of als de banen nat zijn, nooit slepen!

In de winter de banen niet betreden bij sneeuw en opdooi, dus na een vorst periode. Het water kan door de bevroren ondergrond niet weg nu spelen beschadigd de mat. Bij vorst kan er in principe wel gespeeld worden.
Verder bij het verlaten van de baan, net als vroeger bij gravel, even met het racket tegen de onderkant van de schoenen tikken. Hierdoor blijft het infill materiaal op de plaats waar het hoort, op de banen en niet op de looppaden en/of in het clubhuis.