Opzeggen lidmaatschap 2017

Mocht u uw lidmaatschap 2017 willen opzeggen, let u er dan op dit vóór 1 december 2016 schriftelijk of per e-mail te doen. Gaarne met vermelding van de reden van opzegging.

U stuurt uw brief naar:
Ledenadministratie
Postbus 467
2100 AL Heemstede

of per e-mail naar: Administratie@HLTC.nl


Wij raden u aan altijd om een bevestiging te vragen en die goed te bewaren.
Zo worden eventuele misverstanden voorkomen.

In december worden de pasjes voor bestaande leden voor het nieuwe jaar door de KNLTB aangemaakt en de ledenadministratie aangepast. Komt uw opzegging na 1 december binnen dan loopt uw lidmaatschap het er opvolgende jaar gewoon door. Alle bijbehorende kosten van lidmaatschap zijn voor uw rekening.

Uw opzegging is slechts rechtsgeldig na bevestiging door de ledenadministratie.