Opzeggen lidmaatschap

Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen, let u er dan op dit vóór 1 december van het nieuwe jaar per e-mail doet. Gaarne met vermelding van de reden van opzegging.

U stuurt uw e-mail naar:
Ledenadministratie
T.a.v. Angelique Dreijer
Administratie@HLTC.nl

Wij raden u aan altijd om een bevestiging te vragen en die goed te bewaren. Zo worden eventuele misverstanden voorkomen.

In december worden de pasjes voor bestaande leden voor het nieuwe jaar door de KNLTB aangemaakt en de ledenadministratie aangepast. Komt uw opzegging na 1 december binnen dan loopt uw lidmaatschap het er opvolgende jaar gewoon door. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

Uw opzegging is slechts rechtsgeldig na bevestiging door de ledenadministratie.