HLTC Bardienst Reglement

Reglement per 1-1-2024(goedgekeurd tijdens ALV 13-12-2023)

Voor wie

 1. Elk lid van 18 jaar of ouder (peildatum 1 januari) is verplicht ieder seizoen uiterlijk half januari (reminder tot uiterlijk eind januari) via de ClubApp een keuze te maken uit:
  1. Het inschrijven voor 6 bardiensten; je bent dan onderdeel van het Barteam
  2. Het inschrijven voor 2 bardiensten
  3. Het afkopen van de bardiensten à €75
 2. Uitzondering van verplichting tot het maken van een keuze:
  1. Leden ouder dan 75 jaar (peildatum 1 januari)
  2. Bestuurs- en commissieleden
  3. Ereleden en leden van Verdienste
  4. Sponsorleden, Theeleden en Studentleden (geregistreerd bij de ledenadministratie)
 3. Uitgezonderde senior-leden kunnen zich uiteraard vrijwillig voor bardiensten inschrijven

Inschrijving

 1. Via de ClubApp (zie Instructie ClubApp - Bardiensten)
 2. 6 bardiensten inschrijven voor half februari
 3. 2 bardiensten inschrijven tussen half februari en half maart
  • Indien een senior-lid zich niet uiterlijk 15 maart heeft ingeschreven voor ten minste 2 diensten, wordt deze als "afkoper" beschouwd en wordt automatisch het afkoopbedrag van €75 in rekening gebracht.

Barteam

 1. Leden van het barteam schrijven zich in voor minimaal 6 diensten per seizoen
 2. Ontvangen een HLTC barbon van €100,-
 3. Krijgen voorafgaand aan het seizoen een bardienst "training"
 4. Schrijven zich in onderling overleg tijdens de bardienst training in voor de 6 bardiensten, bij voorkeur voor de belangrijke momenten (competitie en evenementen).

Ruilen/overdragen

 1. Eenmaal ingeschreven, is de dienst de verantwoordelijkheid van het betreffende senior-lid.
 2. Als je toch niet kan, regel je zelf een vervanger door te ruilen met een ander senior-lid of door iemand van het Bar-Gilde in te schakelen voor €30,- per dienst.
 3. De ruiling/overname moet in de ClubApp verwerkt worden door de 2 betrokken leden, zodat zichtbaar is wie de bardienst daadwerkelijk komt doen (zie Instructie ClubApp -Bardiensten).
 4. Barmanager/Bestuur/Barcommissie/Barteam/Bar-Gilde bemiddelt niet in de ruiling/overname.

Bar-Gilde

 1. Indien er leden zijn die zich hiervoor hebben opgegeven, is er een Bar-Gilde. Dit zijn leden die bardiensten willen overnemen à €30,- per dienst.
 2. Deze pool is er voor leden die willen ruilen/overdragen, maar daar onderling niet in slagen.
 3. De namen en telefoonnummers van de leden van de Bar-Gilde zijn te vinden via de ClubApp (Menu > Bar-Gilde). De overname moet dus zelf onderling worden afgestemd en worden verwerkt via de ClubApp (zie Instructie ClubApp - Bardiensten).
 4. Betaling: zelf onderling afrekenen.
 5. Leden vanaf 16 jaar kunnen zich aanmelden voor het Bar-Gilde bij de Barcommissie.
 6. Leden van het Barteam (6 diensten) zijn niet automatisch lid van het Bar-Gilde (betaling per dienst op verzoek van een lid of HLTC), maar mogen wel van beiden lid zijn.

No-Show

 1. No-Show is wanneer een lid niet komt opdagen bij zijn/haar bardienst.
 2. Als je niet komt opdagen, dupeer je de leden en/of barmanager.
 3. De no-show vergoeding bedraagt €50,- per dienst.
 4. Facturatie: incasso door penningmeester.

Afkoop

 1. Als het senior-lid de keuze maakt voor afkoop, wordt het afkoopbedrag van €75 in rekening gebracht.
 2. Indien een senior-lid zich niet uiterlijk 15 maart heeft ingeschreven voor ten minste 2 diensten, wordt deze ook als "afkoper" beschouwd en wordt automatisch het afkoopbedrag van €75 in rekening gebracht.
 3. Facturatie: incasso gelijk met contributie door penningmeester.

Slecht weer

 1. Indien de banen door weersomstandigheden tijdens de gehele bardienst onbespeelbaar zijn, gaat de bardienst niet door.
 2. Indien de banen tijdens de dienst weer bespeelbaar worden, moet de bardienst alsnog opgepakt worden.

Taken en (wettelijke) verantwoordelijkheden

 1. Er dient één iemand in het clubhuis aanwezig te zijn die de IVA-cursus (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) heeft afgerond.
 2. Taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in de zwarte Bar-Map.

Eten en drinken tijdens bardienst

 1. Tijdens de bardienst mag een senior-lid een drankje en (indien onder etenstijd) een tosti, broodje of snack nuttigen.
 2. Noteer deze in de kassa bij de bon "Bardienst".


Instructie ClubApp - Bardiensten
Inschrijven bardiensten

 1. Menu
 2. Bardienst opgeven
 3. Selecteer de juiste maand
 4. Zoek een openstaande dienst
 5. Klik op de dienst waarvoor je wilt inschrijven
 6. Klik op "Inschrijven" (blauwe knop)
 7. Klik nogmaals op "Inschrijven" (groene knop) of "Annuleren" (grijze knop)
 8. Je bent nu ingeschreven voor die dienst en ontvangt na ongeveer een uur een mail ter bevestiging.

Bardienst beschikbaar stellen

 1. Menu
 2. Bardienst opgeven
 3. Selecteer de juiste maand
 4. Zoek de dienst die je beschikbaar wilt stellen
 5. Klik op die dienst
 6. Klik op of naast het groene vinkje
 7. Klik op "Beschikbaar stellen" (gele knop) of "Annuleren" (grijze knop)
 8. Er verschijnt nu een geel handje bij die dienst.

Bardienst overnemen

 1. Menu
 2. Bardienst opgeven
 3. Selecteer de juiste maand
 4. Zoek de dienst die je wilt overnemen
 5. Klik op die dienst
 6. Klik op "Overnemen" (blauwe knop)
 7. Klik nog een keer op "Overnemen" (blauwe knop) of "Annuleren" (grijze knop)
 8. Je hebt de dienst nu overgenomen en ontvangt na ongeveer een uur een mail ter bevestiging.

Bardienst ruilen

 • Je hebt onderling een ruil afgesproken
 • Je stelt beiden je dienst beschikbaar
 • Je neemt beide de dienst van de ander over
 • De dienst is geruild

Downloads: