Aanmelding lidmaatschap en tarieven

Als u belangstelling heeft om komend jaar lid te worden van HLTC, gebruik dan de onderstaande aanmeld knoppen en vul het aanmeldformulier zo compleet mogelijk in.

HLTC aanmeldingsformulier junioren HLTC aanmeldingsformulier senioren

 

Upload tevens een recente pasfoto als JPG-bestand. De pasfoto wordt gebruikt in ons afhangsysteem en op de toegangspas. Met deze pas kunt u meedoen aan de KNLTB competitie/toernooien en heeft u tevens toegang tot het park van HLTC.


Geef tevens drie namen door van HLTC seniorleden die je goed kent en die voor jou als nieuw lid willen instaan.

Alleen wanneer het aanmeldformulier compleet is ingevuld en een recente pasfoto is geüpload, plaatsen wij u op de wachtlijst. U hoort medio januari of uw lidmaatschapsaanvraag is geaccepteerd. Het lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart. HLTC kent alleen een lidmaatschap voor het gehele jaar.

HLTC is een vereniging die werkt met vrijwilligers. Onderdeel van het lidmaatschap is dat u minstens 2x per jaar bardienst draait en bij lid worden onderdeel gaat uitmaken van een commissie.


Contributie 2023

Onder voorbehoud van de ALV zijn de tarieven als volgt:

Soort lidmaatschap

Jaarcontributie

Inschrijfgeld

KNLTB bijdrage*

Jeugdlid (6 t/m 17 jaar)

50,-

115,-**

19,08

Familielid (12 t/m 17) 
zonder training ***

115,-

Reeds voldaan

19,08

Semi-Senior (18 t/m 29 jaar)

155,-

115,-

19,08

Senior 30+

190,-

115,-

19,08

Student (reeds HLTC'er)

0

Reeds voldaan

19,08

Student (nieuw lid)

65,-

30,-

19,08

Theelid

35,-

Reeds voldaan

0

* De exacte KNLTB bijdrage bedraagt €19,08 en is een verplichte bijdrage aan de KNLTB.
** Het eenmalige inschrijfgeld voor de jeugdleden is verschuldigd in het jaar dat het jeugdlid 9 jaar wordt. 
*** Een Familielidmaatschap is speciaal voor jeugdleden die al minimaal drie jaar lid zijn van HLTC en 12 jaar of ouder zijn en niet deel kunnen nemen aan de trainingen, maar wel lid willen blijven van HLTC. In de jaarcontributie van dit lidmaatschap zit geen bijdrage van de club voor de trainingen en evenementen. 

Trainingen
De kosten voor de tennistrainingen van de jeugd en voor de senioren (facultatief) zijn niet inbegrepen in de contributie en worden apart gefactureerd door de tennisschool. Voor tarieven zie: https://tennisopmaat.nl/tennisclubs/hltc/

Boete
Bij te laat betalen bedraagt de boete €25,-.

Automatische Incasso
Zoals hierboven beschreven geschiedt aanmelding alleen indien u tezamen met het aanmeldformulier ook het bovengenoemde automatische incassoformulier ondertekent. Aanvragen zonder (een compleet ingevuld) automatische incassoformulier worden niet in behandeling genomen. Bij bestaande leden die geen gebruik wensen te maken van automatische incasso wordt de factuur verhoogd met €10,- administratiekosten.

Opzegging lidmaatschap

Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen, let u er dan op dat u dit voor 1 december van het jaar dat u geen lid meer wilt zijn per e-mail aan ons doorgeeft. Vermeld daarbij s.v.p. de reden van opzegging.

Stuur uw opzegging s.v.p. naar:
Ledenadministratie HLTC
Administratie@hltc.nl 

Wij raden u aan altijd om een bevestiging te vragen en die goed te bewaren. Zo voorkomen u en wij eventuele misverstanden.

In december worden de pasjes voor nieuwe leden voor het komende jaar door de KNLTB aangemaakt en alle wijzigingen in de ledenadministratie doorgevoerd. Komt uw opzegging dan ook na 1 december bij de Ledenadministratie binnen, dan loopt uw lidmaatschap nog een heel jaar door.