Aanmelding lidmaatschap en tarieven

Als u belangstelling heeft om volgend jaar lid te worden van de HLTC, download dan onderstaande formulieren:

JUNIOR SENIOR
Aanmeldformulier Junioren Aanmeldformulier Senioren
Automatische Incasso Formulier Automatische Incasso Formulier
AVG Toestemmingsverklaring AVG Toestemmingsverklaring

 

Vul het aanmeldformulier in en onderteken dit. Laat het formulier vervolgens door drie senioren leden van HLTC ondertekenen. Stuur alle ingevulde formulieren vervolgens naar:

Ledenadministratie HLTC
Postbus 467

2100 AL  HEEMSTEDE

Als laatste dient u een recente pasfoto als JPG-bestand te mailen naar ledenadministratie@hltc.nl onder vermelding van uw naam en geboortedatum. De pasfoto wordt gebruikt op uw KNLTB ledenpas. Met deze pas kunt u meedoen aan de KNLTB competitie/toernooien en heeft u tevens toegang tot het park van HLTC. Zorg s.v.p. voor een foto die voldoet aan de volgende eisen:

  • Kleuren foto;
  • Hoofd volledig gecentreerd afgebeeld;
  • Goedgelijkend en maximaal zes maanden oud op het moment van de aanvraag;
  • Scherp met voldoende contrast;
  • Hoofd recht naar voren en niet gekanteld;
  • Neutrale blik;
  • Resolutie minimaal 300 x 400 pixels (300 dpi).

Uiteraard kunt ook zelf met uw mobiele telefoon een foto maken tegen een egale lichte achtergrond.


Wanneer wij alle drie de documenten plus recente pasfoto van u hebben ontvangen, plaatsen wij u op onze wachtlijst. U hoort medio januari 2021 of uw lidmaatschapsaanvraag is geaccepteerd. Junioren hebben in het algemeen een langere wachtlijst dan de senioren. Kinderen van wie een ouder of broer/zus reeds lid is hebben voorrang op de wachtlijst.

Het lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart. HLTC kent alleen een lidmaatschap voor het gehele jaar.

Contributie 2020

Onder voorbehoud van de ALV zijn de tarieven als volgt:

Soort lidmaatschap

Inschrijfgeld

Jaarcontributie

KNLTB bijdrage

Mini (5 - 8 jaar)

 0

95,-

17,78

Junior (9 - 17 jaar)

115,-

115,-

17,78

Semi-Senior (18 – 29 jaar)

115,-

155,-

17,78

Senior 30+

185,-

185,-

17,78

Student (reeds HLTC'er)

0

0

17,78

Student (nieuw lid)

30,-

65,-

17,78

Theelid

0

35,-

0


Een Mini is dit kalenderjaar niet ouder dan 8 en betaalt €17,78 KNLTB bijdrage plus €95,- contributie. Een Mini is geen inschrijfgeld verschuldigd. Inschrijfgeld is pas verschuldigd wanneer de status Junior wordt bereikt.
Een Junior wordt dit kalenderjaar 9 en is dit jaar niet ouder dan 17. Een junior betaalt €17,78 KNLTB bijdrage plus €115,- contributie en éénmalig inschrijfgeld.

Boete
Bij te laat betalen bedraagt de boete €25,-.

Automatische Incasso
Zoals hierboven beschreven geschiedt aanmelding alleen indien u tezamen met het aanmeldformulier ook het bovengenoemde automatische incassoformulier ondertekent. Aanvragen zonder (een compleet ingevuld) automatische incassoformulier worden niet in behandeling genomen. Bij bestaande leden die geen gebruik wensen te maken van automatische incasso wordt de factuur verhoogd met €10,- administratiekosten.

Opzegging lidmaatschap

Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen, let u er dan op dat u dit voor 1 december 2020 schriftelijk of per e-mail doet. Gaarne met vermelding van de reden van opzegging.

U stuurt uw brief naar: 
Ledenadministratie HLTC
Postbus 467
2100 AL  HEEMSTEDE

of via e-mail naar: ledenadministratie@hltc.nl 

Wij raden u aan altijd om een bevestiging te vragen en die goed te bewaren; zo voorkomen u en wij eventuele misverstanden.

In december worden de pasjes voor nieuwe leden voor het nieuwe jaar door de KNLTB aangemaakt en alle wijzigingen in de ledenadministratie doorgevoerd. Komt uw opzegging na 1 december binnen dan loopt uw lidmaatschap nog een heel jaar door. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor uw rekening.