Privacy Policy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Haarlemsche LTC (HLTC) een privacy policy opgesteld.

Belangrijkste aspect van de AVG voor HLTC is dat wij uw toestemming nodig hebben voor het plaatsen van uw gegevens, waaronder foto’s, op de website. Dit geldt niet voor de ledenlijst op het besloten gedeelte van de website. Wel hebben we daar een aantal persoonlijke gegevens verwijderd die niet strikt noodzakelijk zijn voor het maken van tennisafspraken tussen leden onderling. Indien u vragen of opmerkingen heeft over de AVG of onze privacy policy, kunt u een bericht sturen naar penningmeester@hltc.nl.

Zie document.

Downloads: