HLTC | Clubhuis overwegend groen

Dit is eigenlijk een bericht voor de aankomende nieuwsbrief waar we onder andere uitgebreid terug komen op de voortgang rondom de uitdaging van de barbezetting, maar dit 'overwegend groen succes' willen u nu reeds melden. Compleet gepast na het succes van de meiden van de groene bal. 

Afgelopen maandag zijn er 17 zonnepanelen geplaatst en aangesloten. De panelen zijn geplaatst op het hoge dak van het clubhuis. Omdat je ze nauwelijks ziet lijkt ons dat een berichtje waard. Hiermee hebben we weer een stap gezet in de verduurzaming van HLTC.

Namens het bestuur,

Berenike van Lohuizen-Jacobs, commissaris accommodatie

Donald Voskuil, secretaris

HLTC Nieuws Overzicht