HLTC | In memoriam: Ben Spee sr.

Tot ons verdriet is op 17 juli jl. Ben Spee sr. op 86 jarige leeftijd overleden. 

Ben is jarenlang lid geweest van HLTC. Hij heeft zich actief voor de club ingezet, onder andere als voorzitter van 1988-1990. Zijn enthousiasme voor de tennissport en HLTC heeft hij overgebracht op zijn kinderen; die jarenlang verdienstelijk bij HLTC hebben getennist. Zijn zoon Ben Spee en kleindochter Bente zijn nog steeds lid.

Wij zijn Ben dankbaar voor alles wat hij heeft betekend voor onze club en wensen zijn familie veel sterkte toe.

 Het bestuur

HLTC Nieuws Overzicht