HLTC Coronaplan

HLTC past het Coronaplan continu aan naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en maatregelen. HLTC volgt daarbij de richtlijnen van RIVM en het algemeen sportprotocol dat door NOC*NSF samen met de sportbonden is opgesteld. Dit protocol wordt door de KNLTB aangevuld met richtlijnen en een stappenplan voor tennisverenigingen.

Het HLTC Coronaplan (hierna: het “Coronaplan”) is tot stand gekomen op basis van deze documenten en binnen de mogelijkheden die de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Kennemerland ons biedt. Het Coronaplan geldt voor de huidige maatregelen van de Overheid. Iedere keer dat er wijzigingen zijn in deze maatregelen, zal het Coronaplan, waar nodig, daarop worden aangepast.

Uitgangspunt van het HLTC Coronaplan is om veilig sporten mogelijk te maken voor de jeugd, senioren, trainers en coronavrijwilligers. HLTC heeft dan ook afspraken gemaakt met HFC over de looproute naar onze banen. De in dit plan genoemde regels en instructies dienen onverkort te worden nageleefd. Wij zijn genoodzaakt om ons strikt te houden aan het protocol, de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Kennemerland en ons eigen Coronaplan. Bij het niet naleven, kan de gemeente besluiten het tennispark te sluiten of bepaalde groepen uit te sluiten van deelname.

Het HLTC Coronaplan kun je hieronder bekijken ...

Downloads:

HLTC Nieuws Overzicht