Aanslag op de HLTC

Tijdens de ledenvergadering maandagavond is Jan Lindenhovius benoemd als lid van verdienste van de club. Jan zet zich al jaren voor de club in, als organisator van het Abma-toernooi en als aanjager van de kluscommissie.

Jan was duidelijk met een smoes zo vanaf de tennisbaan, waar op maandagavond de toss gespeeld werd, de ledenvergadering ingelokt. Onder grote lof en met veel applaus van de circa vijftig aanwezigen, kreeg Jan de bij zijn titel behorende eerbewijzen uitgereikt.

De ledenvergadering is eigenlijk altijd een weinig kritische ode aan het verenigingsleven. Er is veel applaus voor specifieke vrijwilligers, applaus voor commissies, voor zittende, aftredende en aantredende bestuursleden en voor het afhandelen van de agenda. Het is hartverwarmend. De rotste bestuursklus in de afgelopen periode is door Marco verricht, die in coronatijd steeds weer nieuwe oplossingen moest vinden voor de clubhuisbezetting en de overgang van pachter naar een constructie met een horecamanager en vrijwilligers. Marco is gisteravond als bestuurslid afgetreden, maar overhandigde een setje kaarsen aan de vrijwilligers die hem het meest geholpen hebben, waaronder die van de barcommissie, de kluscommissie en de helaas afwezige tuincommissieleden. Het was zijn persoonlijke dank, heel aandoenlijk. Marco en de andere aftredende bestuursleden (Marc en Babs) kregen de verenigingsspeld uitgereikt.

De leden die er niet waren hebben in de stukken kunnen lezen dat het erg goed gaat met onze club. Het ledenaantal is stabiel hoog en we zijn financieel gezond. Speciale agendapunten waren de padelbanen en de verbouwing bij de HFC. Hierover eigenlijk weinig nieuws. De ontwikkeling van padelbanen wordt geparkeerd, in afwachting van de definitieve verbouwvergunning van de HFC. Die vergunning kan elk moment verleend worden, maar het kan ook nog even duren. Wel heeft het bestuur een samenwerkingsovereenkomst met HFC ontwikkeld. Deze voorziet in een bijdrage van ons (€ 20.000) aan de HFC-plannen, inclusief onze nieuwe en verruimde entree (7 meter extra ten oosten van baan 1). Deze overeenkomst was niet meegestuurd met de stukken van de ledenvergadering, maar die gaan we alsnog krijgen en daar kunnen de leden dan nogmaals op reageren.

De nieuwe bestuursleden Berenike, Carline en Donald maakten een energieke en voortvarende indruk. Berenike, die accommodatie in haar portefeuille heeft, ging gelijk op de voorzittersstoel zitten, kwam, na wat hilariteit vanuit de leden, tot de ontdekking dat Evert-Jan nog niet van plan is ermee op te houden en schoof een paar plekjes op. Kordate Carline herschikte in haar maidenspeech gelijk haar portefeuille (ledenadministratie eruit en bar erin) en Donald blies de loftrompet op geschreven communicatie. Het schept verwachtingen.

Ik heb nog niet eerder zo’n lange ledenvergadering op de HLTC meegemaakt, maar na twee vergaderuren kwam dan toch de rondvraag en ook de titel boven dit stukje: de aanslag. Evert-Jan begon alle leden stuk voor stuk te vragen of ze nog punten hadden. Als eerste een nieuw lid, dat vroeg hoe je het park binnenkomt als je geen pasje hebt (heet hangijzer, maar gelukkig zijn er nog oude pasjes). Het volgende lid memoreerde aanslag en mos op de houten bankjes, waardoor onze overwegend witte kledij besmeurd raakt (kan daar wat aan gedaan worden?). En het derde lid op rij vroeg of de vaatwasser wat beter afgesteld kan worden, omdat in de koffiekopjes regelmatig aanslag aangetroffen wordt. Hierna keek de voorzitter de vergadering welwillend, doch dreigend rond: iemand anders nog een belangrijke vraag? Toen werd de vergadering gesloten, onder luid applaus voor het bestuur.

Gerard

Reacties

(3)
Aardige impressie van de avond. Soepel geschreven Gerard. Houd dat vast!
8 april 2023
Wat een fantastisch verhaal heb je gemaakt, Gerard! Heerlijk mengsel van mild en pittig. Heerlijk om te lezen!
Rita de Lint
5 april 2023
Gerard,
Wat een goede weergave van de ledenvergadering. Leuk om te lezen. En super hoe je Jan en bestuur nogmaals in het welverdiende zonnetje zet. Dank.
Marcel
5 april 2023
HLTC Nieuws Overzicht